วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลสระบุรี ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ โรงพยาบาลสระบุรี ทุกตำแหน่ง


โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-11 มกราคม 2560

 
***************************************************


โรงพยาบาลสระบุรี (Saraburi Hospital) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 50 อัตรา วุฒิ ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์นิติศาสตร์) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.ทางบริหารธุรกิจ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.ทางบริหารธุรกิจ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานบริการ (ยาม) (ม.3-ม.6-ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
 • พนักงานเปล (ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 11 อัตรา
 • พนักงานซักฟอก (ม.3-ม.6-ปวช.)  ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
 • พนักงานประจำตึก (ม.3-ม.6-ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 5 อัตรา
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ม.3-ม.6/มีประสบการณ์) ตำแหน่งว่าง : 24 อัตรา
 • พนักงานห้องผ่าตัด (ม.3-ม.6-ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา
 • พนักงานประกอบอาหาร (ป.6-ม.3-ม.6-ปวช.) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น4 โรงพยาบาลสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2559
ตำแหน่งที่เปิดสอบ
1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
3 เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
4 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
5 นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
6 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ไฟล์ประกาศสอบ

เปิดสอบ โรงพยาบาลสระบุรี
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ โรงพยาบาลสระบุรี
สถานที่สอบ โรงพยาบาลสระบุรี
ประกาศผลสอบ โรงพยาบาลสระบุรี
รายงานตัว โรงพยาบาลสระบุรี
ติดต่อ โรงพยาบาลสระบุรี http://hospital.thaiflood.com/data.php?id=119


1.โรงพยาบาลสระบุรีก่อตั้งเมื่อ
ตอบ พ.ศ. 2494

2.โรงพยาบาลสระบุรีสังกัดหน่วยงานใด
ตอบ กระทรวงสาธารณะสุข

3.วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลสระบุรี
ตอบ เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการสุขภาพและเป็นศูนย์โรคเฉพาะทางในระดับประเทศ

4. เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสระบุรี
ตอบ http://www.srbr.in.th/

5.ชื่อภาษาอังกฤษของโรงพยาบาลสระบุรี
ตอบ Saraburi Hospital

6.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายแพทย์สุรโชค  ต่างวิวัฒน์

7.อัตลักษณ์โรงพยาบาลสระบุรี คือ
ตอบ รับผิดชอบ ซื่อสัตย์  มีน้ำใจ
8.รับผิดชอบในอัตลักษณ์โรงพยาบาลสระบุรี หมายถึง
ตอบ บุคลากรต้องมีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา และยึดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

9.ซื่อสัตย์ในอัตลักษณ์โรงพยาบาลสระบุรี หมายถึง
ตอบ บุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์ไม่รับอามิสสินจ้างในการปฏิบัติงาน

10.มีน้ำใจในอัตลักษณ์โรงพยาบาลสระบุรี หมายถึง

ตอบ บุคลากรต้องมีน้ำใจต่อผู้ร่วมงานและผู้รับบริการอย่างเสมอภาค